Asesoria & Asesores Fiscales


Serveis complets en relació amb la gestió de l'informació de l'empresa per:Millorar els procediments i la productivitat.Obtenir un sistema d'informació (SI) útil.Obtenir SI robustos, fiables i segurs. • Area de Negocio
 • Aplicación de Convenios para evitar la Doble Imposición Internacional
 • Asesoramiento en compraventa de commodities
 • Blanqueo de Capitales
 • Bonificaciones fiscales en sectores especiales
 • Chequeo Fiscal: Diagnóstico de la situación fiscal y valoración del riesgo
 • Comprobaciones abreviadas ( liquidaciones paralelas ) y requerimientos
 • Consolidación fiscal y contable
 • Declaraciones fiscales: Impuestos sobre la renta, sociedades,  IVA, donaciones, ITP, IITVNU, ICIO…
 • Defensa jurídica en procedimientos ante los Tribunales
 • Derivación de responsabilidad fiscal al administrador y al sucesor en el negocio
 • Devolución de impuestos extranjeros
 • Due Diligence y análisis de la fiscalidad en procesos de compra-venta y joint-ventures
 • Embargos y procedimientos de apremio
 • Fiscalidad del I+D+i
 • Fiscalidad general
 • Fiscalidad Internacional
 • Impuestos especiales
 • Impuestos indirectos
 • Informes periciales sobre aspectos tributarios
 • Inspecciones de Hacienda y expedientes sancionadores
 • Internacionalización de empresas. Fiscalidad de la inversión y de la exportación
 • Operaciones Vinculadas
 • Planificación Fiscal Internacional: Holdings, filiales, establecimientos permanentes, “tax ruling”
 • Planificación fiscal y reestructuración de empresas y patrimonios
 • Planificación sucesoria de las personas físicas
 • Planificación, prevención y asesoramiento en tributos estatales, cedidos y locales
 • Precios de transferencia
 • Procedimientos penales relacionados con el delito fiscal
 • Reclamaciones ante Tribunales económico-administrativos
Oficina
Calle Arago, 290
Barcelona, Barcelona 08009 , ES
T: 932 15 48 18


El nostre servei supera el tradicional concepte de "canviar el programa de gestió" i s'enmarca en un procés més general d'anàlisi dels procediments de l'empresa i de identificació dels indicadors claus del negoci:Acció de millora substancial de l'empresaUtilització de l'informàtica més professional i seguraPotenciar el treball en equip en l'empresaEstablir un procés de millora continuat


Per aconseguir-ho fem l'anàlisi de les necessitats a cobrir amb l'empresari, amb el seu equip, i amb l'intervenció del seu assessor per assegurar que la sol.lució és realista i és en la mateixa direcció del negoci:Anàlisi de la situacióRepàs del hard i de les comunicacionsImplantació de soft de gestió: configuració, parametrització i adaptacióDefinició i preparació de les informacions a obtenirFormació al personal i tutorització de la posta en marxa.Una sèrie de serveis d'assistència continuat


Els nostres clients: Microempreses i PIMESEls nostres productes i serveis es bifurquen entre els clients Micropimes i els PIMES.Els primers necessiten solucions molt clares, amb postes en marxa quasi immediates i molt entroncades amb els sistemes del seu assessor. Les PIMES necessiten sistemes d'informacions més complexos, amb postes en marxa més llargues i amb una necessitat de suport més intensa.