Asesoria & Asesores Fiscales


En l’Assessoria Vilardell som especialistes en tot el que relaciona les empreses amb les administracions. Després de més de 20 anys d’experiencia som l’assessoria que vosté estava buscant. • Area de Negocio
 • Bonificaciones fiscales en sectores especiales
 • Consolidación fiscal y contable
 • Declaraciones fiscales: Impuestos sobre la renta, sociedades,  IVA, donaciones, ITP, IITVNU, ICIO…
 • Embargos y procedimientos de apremio
 • Fiscalidad del I+D+i
 • Fiscalidad general
 • Impuestos especiales
 • Impuestos indirectos
 • Inspecciones de Hacienda y expedientes sancionadores
 • Solicitudes de devolución de impuestos
 • Sucesión de empresas y patrimonios
Oficina
Carrer Urgell, 76 Baixos
Balaguer, Lleida 25600 , ES
T: 973 45 08 00 - 667 32 54 55


Cristina Gardeñes

Comptabilitat i gestió empreses.

Rosa Mª Vilardrich

Fiscal i Laboral

Laia Vilardell

Agent d'assegurances. Tècnica en LOPD

Antonio Vergés

Assessor Fiscal i Laboral

Manuel Vilardell

Gestor / Assessor Fiscal


T’oferim tots els serveis relacionats amb el món de l’empresa, treball i gestions administratives. Servei integral per a tot tipus de client al millor preu del mercat.

Comptabilitat

Gestió dels tributs obligatoris, IVA, Retencions, Comptes Anuals, Registre,…

Assegurances

Portem les millors asseguradores del mercat. Oblidi’s de problemes amb les asseguradores telefòniques. Aquí sempre rebrà un tracte personal i sense intermediaris.

Assessoria Fiscal i Laboral

Por-ti’n la gestió de la seva empresa. Nómines, contractes, Seguretat Social, TC’s,..

Declaracions de Renda

Especialistes en la confecció de la Declaració de Renda (IRPF)

Extranjeria

Tramitació documentació d’extranjeria: renovacions, altes, traducció de documents a qualsevol idioima,..

Contractes lloguer i compra

Confecció de contractes a mida de lloguer, compra, traspas o de qualsevol tipus d’inmoble o negoci.


Oblidi’s de les gestions administratives de la seva empresa. Vosté només ha de pensar en vendre el seu producte i nosaltres ja ens encarreguem de la resta.


Tot el que relaciona les empreses amb les administracions.

Assessoria Vilardell